جشنواره دیپلماسی ایتالیا

معرفی ایران در جشنواره دیپلماسی ایتالیا

با حمایت وزارت امورخارجه و همکاری های بین المللی og مجلس سنای ایتالیا ؛ دفتر پارلمان اروپا در ایتالیا ؛ و ... ؛ یازدهمین دوره جشنواره "دیپلماسی" با مشارکت حدود 80 سفارتخانه و نمایندگی فرهنگی فعال در شهر رم ؛ 30.-19. Januar 2020 m. (28. marts 9 og 1399. maj 1394) هه صورت مجازی برگزار گردید ؛ و در جریان آن ، رایزنی فرهنگی ایران با تأمین محتوا ؛ و سفارت ایران در شهر رم با انجام هماهنگی ها ؛ - مستند "بر فراز ایران با باد بهاری" (Udforskning af Iran med forårsvinden) ساخته فرزین رضاییان ؛ محصول ج.ا.ایران در سال 38 ؛ به مدت 48:XNUMX ؛ با محتوای معرفی فرهنگ و جاذبه های گردشگری ایران ؛ با استفاده از تصویر ؛ روایت ؛ مصاحبه و ترفندهای گرافیکی است. 

andel