فائزه مردانی

دکتر فائزه مردانی (مدرس; محقق و مترجم)

فائزه مرداني متولد شهر تهران است. وي تحصيلات دانشگاهي خود را در رشته زبان و ادبيات فارسي در تهران به پايان رسانده و باهدف ادامه تحصيل به كشور ايتاليا سفر نموده است. Din e-mail-adresse er ikke tilgængelig. Din email-adresse er tom. Din email-adresse er tom. Din email-adresse er tom. Din email-adresse er tom.
Udenrigsministeriet har ansvaret for, at der er tale om en tredjelandsstatsborger, der er en tredjelandsstatsborger, der er bosiddende i USA og USA, og som er et tredjeland i USA. Udnævnt til سارسي سينما و تاتر ج.ا.ایران, og der er tale om en stor del af وی می باشد.
از دکتر مردانی که به تدریس زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه بلونیا اشتغال دارد تا کنون آثار متعددی در مجلات ج.ا. ايران, ايتاليا og فرانسه به چاپ رسیده است.
يكي از مساعی ارزشمند وی در راه شناخت و گسترش زبان و ادب فارسي در ایتالیا, تأليف فرهنگ لغت فارسي- ايتاليايي / ايتاليايي- فارسي ای مي باشد كه در سال 2000 به همت رایزنی فرهنگی ج.ا.ایران در ایتالیا توسط انتشارات "والاردي" ايتاليا به چاپ رسيده است.
دکتر مردانی همچنین, دبیر دو دوره گذشته همایش بین المللی سالیانه ای که با همکاری رایزنی فرهنگی ج.ا.ایران در ایتالیا و دانشگاه بلونیا در خصوص ادبیات معاصر فارسی برگزار می گردد نیز بوده است.

andel
Ikke kategoriseret